ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Διεύθυνση
Λεωφόρος Πεντέλης 98
Τηλέφωνο
210 6841010

€ 8,00, παιδ.-φοιτ. € 7,00. Προβολές 3D € 10,00, παιδ. € 8,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Mood Indigo

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19:00, 21:00 αιθουσα 2

Emperor

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22:50 αιθουσα 1

Grand Central

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.00 – 20.50 αιθουσα 2

God's Pocket

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.15 αιθουσα 1
ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.30 αιθουσα 2

Les Combattants

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.40 αιθουσα 1

The Last Hammer Blow

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.00 αιθουσα 2

Coco

ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ 16.00 αιθουσα 1, μεταγλ

Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas

ΣΑΒΒ-ΚΥΡ 16.20 αιθουσα 2, μεταγλ

Tomb Raider

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22:45 αιθουσα 2

Le Semeur

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.30 αιθουσα 1

You Were Never Really Here

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.30 22.30 αιθουσα 1

Mary Magdalene

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.00-20.30 αιθουσα 2

Sherlock Gnomes

ΠΑΡ-ΚΥΡ 16.30 μεταγλ