ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Διεύθυνση
Λεωφόρος Πεντέλης 98
Τηλέφωνο
210 6841010

€ 8,00, παιδ.-φοιτ. € 7,00. Προβολές 3D € 10,00, παιδ. € 8,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Mood Indigo

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19:00, 21:00 αιθουσα 2

Emperor

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22:50 αιθουσα 1

Grand Central

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.00 – 20.50 αιθουσα 2

God's Pocket

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.15 αιθουσα 1
ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.30 αιθουσα 2

Les Combattants

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.40 αιθουσα 1

The Last Hammer Blow

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.00 αιθουσα 2

Despicable Me 3

ΠΑΡ-ΣΑΒΒ-ΚΥΡ 18.15 αιθουσα 2, μεταγλ

Το Τελευταίο Σημείωμα

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18:00 αιθουσα 2

Kedi

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 17.50 αιθουσα 1

Happy Family

Σα-Κυ 16:00 αιθουσα 2, μεταγλ

Happy End

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.30  αιθουσα 2

Good Time

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.00 - 23.00 αιθουσα 1

Lucky

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.15 αιθουσα 1
ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.40 αιθουσα 2