ΑΤΤΑΛΟΣ

Διεύθυνση
Κοτιαίου και Ελ. Βενιζέλου, Ν. Σμύρνη
Τηλέφωνο
2109331280
2109319779