ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ

Διεύθυνση
Ριζάρη 24Γ
Τηλέφωνο
210 7291800
210 7243707

€ Πέμ.-Κυρ. 8,00 & η α΄προβολή € 6,50. Δευτ.-Τετ. € 6,50