ΣΟΦΙΑ

Διεύθυνση
Ευσταθιάδου 2, Πλ. 'Αγ.Τριάδος, Αργυρούπολη
Τηλέφωνο
2109927447

€ 7,00, φοιτ.-παιδ. € 5,50