ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ

Διεύθυνση
Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134 - 136
Τηλέφωνο
210 3609695
210 3612046
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ο Μανάβης

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.15, 23.00 θερινός

Paradise: Faith - Paradies Glaube

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.00 αιθουσα 2

Jeune et Jolie

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22:00 αιθουσα 2

Yves Saint Laurent

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.00 - 23.00 θερινός

Un chateau en Italie

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00 αιθουσα 2

Love is Strange

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.00 αιθουσα 1

Η Αρχαιολόγος

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.00 ΕΚΤΟΣ ΠΣΚ αιθουσα 2

Amour Fou

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00 - 22.00 αιθουσα 2

Αρκαδία Χαίρε

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.45 αιθουσα 2

Σύμπτωμα

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.45, 20.30, 22.15 αιθουσα 1

Chevalier

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.30 αιθουσα 2

Interruption

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20.00, 22.00 αιθουσα 1

Eva Doesn't Sleep

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.30 αιθουσα 1

Abracadabra

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 23.00 θερινός