ΑΙΓΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Διεύθυνση
Λεωφόρος Πεντέλης 98
Τηλέφωνο
210 6841010

€ 8,00, παιδ.-φοιτ. € 7,00. Προβολές 3D € 10,00, παιδ. € 8,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Mood Indigo

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19:00, 21:00 αιθουσα 2

Emperor

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22:50 αιθουσα 1

Grand Central

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.00 – 20.50 αιθουσα 2

God's Pocket

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 18.15 αιθουσα 1
ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.30 αιθουσα 2

Les Combattants

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 22.40 αιθουσα 1

The Last Hammer Blow

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.00 αιθουσα 2

Duck Duck Goose

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19:15 αιθουσα 1, μεταγλ

Christopher Robin

ΠΣΚ 19.00 αιθουσα 2, μεταγλ

Fleuve noir

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 20:30 και 22:30 αιθουσα 4

The House that Jack Built

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 21.45 αιθουσα 2

Loro

ΠΕΜ έως ΤΕΤ: 19.15 - 22.10 αιθουσα 2