ΣΙΣΣΥ

€ 6,50, Σάβ., Κυρ. € 8,00, παιδ.-φοιτ. € 6,50

Διεύθυνση
Μεσογείων 232 & Βεντούρη
Τηλέφωνο
2106525122