ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

Διεύθυνση
Αγ. Ιωάννου 2, Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο
2106010561

€ 7,50, φοιτ. € 6,00